Okenní fólie


 

 

 

Bezpečnostní a ochranné fólie FUSION
Bezpečnostní a ochranné fólie FUSION jsou hospodárné řešení pro dodatečnou ochranu lidí, budov, majetku, vysoce hodnotného zařízení a materiálu. Jsou zcela nenápadné a přitom vysoce odolné. Jsou vyrobeny z kvalitních vysokopevnostních polyesterových materiálů s vysokou čirostí, většinou bezbarvé. Ochranné fólie mohou být i zabarvené, případně pokovené pro kumulaci jejich ochranné a protisluneční funkce.


Hlavní funkce bezpečnostních a ochranných fólií FUSION jsou maximální bezpečí a ochrana života, zdraví a majetku. Zadržují 99% škodlivého UV záření, tím chrání nejen váš majetek a interiér před předčasným stárnutím a „šisování“, ale chrání i vaše zdraví. Lze je dodatečně aplikovat téměř na libovolné sklo.
Instalací bezpečnostní fólie získáte ze zcela obyčejného skla vysoce odolné sklo bezpečnostní. Takto upravené sklo vás bude chránit před vyloupením, vandalismem, napadením, tlakovými vlnami při explozích, ale i před přírodními živly.


Sklo je v běžném životě všude kolem nás, je však velmi křehké a rozbitelné. Každoročně zahynou zbytečně desítky lidí, zejména dětí a další stovky osob jsou postiženy trvalými následky po zranění skleněnými střepy. Nejčastěji bohužel na nejvíce viditelných a i lehce postižitelných místech - na rukách a v obličeji. Proto je dobré tato rizika dopředu eliminovat a skleněné plochy včas zabezpečit. Bezpečnostní a ochranné fólie FUSION velmi výrazně tato rizika snižují, až vylučují. Abychom těmto rizikům předcházeli včas, měly by být bezpečnostní a ochranné fólie instalovány především všude tam, kde se shlukují a pohybují neposedné všetečné děti (školy, školky, lékařská zařízení apod.). Vhodné je ale určitě zabezpečit i místa, kde se schází široká veřejnost (obchodní centra, letiště, nádraží, veřejné budovy, hotely, restaurace, sportovní zařízení apod.).


Výhody bezpečnostních a ochranných fólií FUSION
• snižují riziko vykradení i náhodného rozbití skla, po rozbití zůstává sklo neprostupnou překážkou
• chrání proti zranění rozbitým sklem
• zabraňují vysypání střepů, v případě rozbití drží skleněnou plochu pohromadě
• zamezuje prohození předmětů
• chrání proti účinkům tlakové vlny
• zadržují 99% UV záření
• doporučeny a uznávány pojišťovnami
• může se aplikovat dodatečně na stávající prosklení, není nutná výměna skel
• tvrzená protioděrová vrstva, běžná údržba
• atest zdravotní nezávadnosti pro použití v interiéru včetně potravinářství


Údržba bezpečnostních a ochranných fólií FUSION
Fólie nevyžadují žádnou speciální údržbu. Omýváme je běžnými postupy, avšak nejdříve až po 36 hod. od instalace (tedy po úplném vyschnutí a vytvrdnutí lepu). Druhou, vnější stranu skla, můžeme mýt okamžitě. Mytí provádíme běžným způsobem vodou a saponátovými přípravky.


Fólie se nesmí omývat ředidly, rozpouštědly, chemickými roztoky a agresivními látkami. Při mytí se nesmí používat škrabky, šroubováky, drátěnky a jiné podobné pomůcky, které mohou poškodit povrch fólie.

 

 

Exteriérové (venkovní) protisluneční fólie FUSION
Instalují se na vnější stranu skla z exteriéru. Mají velmi vysokou účinnost proti slunci, patří mezi nejúčinnější a nejjednodušší způsob, jak zmírnit tepelné účinky slunečního záření. Instalace z vnější strany skla umožňuje přímý odraz slunečních paprsků a tím i značné zvýšení jejich účinnosti. Nedochází k přehřívání skla a okenního meziprostoru.


Výhoda exteriérových protislunečních fólií je maximální účinnost proti slunečnímu záření. Nevýhoda je naopak kratší životnost (působí na ni vlivy vnějšího prostředí, kyselé deště, povětrnostní podmínky apod.) Je speciálně upravená pro instalaci z vnější strany, což vyžaduje i vyšší finanční nároky, tudíž je dražší. Vyrábí se pouze v omezeném výběru provedení.

 

 

Interiérové (vnitřní) protisluneční fólie FUSION
Instalují se na vnitřní stranu skla, pokud to lze na vnější okno zevnitř (např. starší šroubovací okna, špaletová okna apod.). Pokud není jiná možnost, instalují se přímo na vnitřní stranu skla v místnosti, na této pozici však její účinky částečně klesají, neboť dochází k zahřívání skla a okenního meziprostoru a následkem pak k přenosu tepla do místnosti.


Výhoda interiérových protislunečních fólií je však vyšší trvanlivost (nepůsobí na ni vnější vlivy prostředí) a ve většině případů i nižší cena. Nevýhoda interiérových fólií je nižší efektivnost. Do této skupiny patří většina protislunečních fólií, proto je zde i širší výběr.

 

 

Tepelně-izolační fólie FUSION
Tepelně-izolační fólie FUSION jsou hitem současnosti. Neustále rostoucí náklady na vytápění se dají rázně snížit a zastavit. Tepelné ztráty u současných staveb jsou z 50% tvořeny ztrátami skleněnými plochami.
Tepelně-izolační fólie plní z části i funkci protisluneční, tj. v letním období brání nadměrnému přehřívání interiéru.


Výhody tepelně-izolačních fólií FUSION
• snižují tepelné ztráty okny, prakticky nahrazují 3. sklo
• nejuniverzálnější systém, který nevyžaduje výměnu skel
• vysoká prostupnost světla, nemění přirozené osvětlení místnosti
• snižují průchod sluneční energie až o 50%
• účinek pasivní klimatizace
• snižují riziko poranění střepy při rozbití skla
• zadržují až 99% škodlivého UV záření
• tvrzená protioděrová vrstva, běžná údržba
• atest zdravotní nezávadnosti pro použití v interiéru včetně potravinářství
• instalují se na vnitřní stranu skla